Chính sách & điều khoản cho gia sư

Chính sách & điều khoản cho gia sư

A. Quy định bảo mật thông tin cá nhân

 • Gia sư cần cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân cho hệ thống kết nối Kookmin Online. Kookmin Online cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của gia sư cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc cung cấp dịch vụ kết nối gia sư và người học.
 • Gia sư không được phép tiết lộ thông tin phụ huynh/học viên cho bất cứ bên nào khác.

B. Quy định giảng dạy

 • Gia sư phải đồng ý dạy thử 1 buổi cho học viên nếu học viên yêu cầu. Buổi dạy thử tiến hành trong 45 phút, gia sư được thù lao dạy thử theo quy định. Trong trường hợp gia sư liên tục không được học viên đăng ký học sau khi dạy thử (2 lần liên tiếp), các buổi dạy thử sau của gia sư sẽ không được trả thù lao cho đến khi có học viên đăng ký học chính thức với gia sư. 
 • Gia sư dạy đúng môn học và số buổi mà phụ huynh/học viên đăng ký với gia sư. Gia sư phải dạy đúng giờ và thời gian quy định. Tuân thủ lộ trình đã cam kết với học viên. Nếu gia sư thay đổi lịch dạy hoặc nghỉ dạy cần tuyệt đối nhận được sự đồng ý của học viên và Kookmin Online. Gia sư không được tự ý chuyển lớp cho gia sư khác.
 • Nếu phụ huynh phản ánh về chất lượng của gia sư, trung tâm sẽ tiến hành kiểm tra lại chất lượng buổi dạy đưa ra và tiến hành các biện pháp nâng cao chất lượng cũng như gia sư cần thảo luận với học viên hoặc Kookmin Online để  đảm bảo chất lượng lớp học.

C. Quy định về thay đổi lịch dạy 

 • Trong trường hợp cần đột xuất buổi học, gia sư phải thông báo cho phụ huynh/học viên ít nhất 24 tiếng trước giờ học cho trung tâm và học viên. Nếu gia sư báo trễ sẽ phải dạy bù miễn phí cho học viên buổi học đó hoặc bồi thường thù lao 1 buổi dạy cho gói học. 
 • Trường hợp gia sư đổi lịch quá 25% số buổi dạy đã nhận với mỗi lớp học, gia sư sẽ không nhận được thù lao của gói dạy.
 • Gia sư phải sắp xếp lịch dạy bù phù hợp đối với các buổi dạy đã được đổi lịch, bất cứ sự thay đổi lịch học nào đều cần có sự đồng ý của học viên và Kookmin Online.
 • Trường hợp gia sư không thể tiếp tục dạy gói học hoặc muốn tạm dừng việc dạy vì lý do bất khả kháng, cần phải báo trước cho Kookmin online và học viên trước 14 ngày, trong trường hợp Kookmin Online và học viên không đồng ý với gia sư, học viên hoàn toàn có thể lấy lại học phí gói học và gia sư sẽ không nhận được thù lao cho gói học đó.
 • Trường hợp gia sư tự ý bỏ lớp không có thông báo rõ ràng, ảnh hưởng tới chất lượng giảng dạy và lộ trình học của học viên thì sẽ không nhận được thù lao gói học và không được đăng thông tin lên Kookmin Online nữa. 

D. Quy tắc ứng xử trong giảng dạy

 • Gia sư cần nghiêm túc thực hiện các quy tắc về lịch dạy và ứng xử trong lớp học khi nhận lớp tại KooKmin Online.
 • Luôn vào lớp học sớm 5 phút để chuẩn bị cho lớp học, kiểm tra micro, cuộc gọi và chờ học viên vào lớp. Thông báo đầy đủ cho học viên và người quản lý lớp học nếu có bất kì thay đổi nào liên quan tới lớp học (thời gian, nội dung giảng dạy…);
 • Ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu, khen hoặc phê bình phù hợp với từng học viên và hoàn cảnh. Tôn trọng sự khác biệt, đối xử công bằng, tư vấn, lắng nghe và động viên, khích lệ học viên. Không xúc phạm, gây tổn thương, áp đặt định kiến, bạo hành hoặc xâm hại bằng lời nói.
 • Trung tâm sẽ tiến hành đánh giá và có các biện pháp xử lý phù hợp cho từng trường hợp nhằm đảm bảo chất lượng lớp học  cũng như hỗ trợ tốt nhất cho gia sư và học viên.
Have no product in the cart!
0