Đăng ký thành công

Bạn đã đăng ký thành công!

Bạn vừa hoàn thành việc đăng ký làm gia sư tại hệ thống kết nối gia sư Kookmin Online. 

Sau khi đăng thông tin của bạn lên website tạm thời, bộ phận quản lý  của Kookmin Online sẽ liên lạc với bạn để xác minh thông tin về lớp học qua email và số điện thoại của bạn!

Cảm ơn bạn!

Have no product in the cart!
0